Wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętania ustawień i preferencji użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w Polityce cookies. Jeśli się nie zgadzasz, możesz w swojej przeglądarce wyłączyć zgodę na ich przechowywanie.

{[{category.name}]}

{[{char.name}]} najwięcej organizatorów

Brak miejscowości rozpoczynających się literą: {[{placesFilteredBy}]}

{[{place.name}]}
{[{category.name}]}
{[{tag.name}]}

{[{char.name}]} najwięcej wydarzeń powiat{[{region.name}]}

Brak miejscowości rozpoczynających się literą: {[{placesFilteredBy}]}

{[{place.name}]}
Data
{[{month.name}]}
{[{day.name}]} {[{day.day}]}
« wcześniejsze daty dalsze daty »
{[{category.name}]} {[{tag.name}]} {[{place.name}]} {[{date.date_from}]} - {[{date.date_to}]} wyczyść

„Zosia w krainie fantazji” – Powiatowy Konkurs Literacki

Organizatorzy:

Miejska Biblioteka Publiczna

Kiedy:

16.03.2019 - 30.08.2019

30.09.2019

Gdzie: ul. Dworcowa 13
62-510 Konin

Data publikacji: 2019-03-17 11:03:27

Kategoria

Literatura Konkursy

Tagi

konkurs literacki

dodaj do kalendarza Google Calendar Outlook drukuj

Powiatowy Konkurs Literacki na opowiadanie fantastyczne „Zosia w krainie fantazji”

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie ogłasza konkurs literacki na opowiadanie fantastyczne inspirowane powieścią „ Gucio Zaczarowany” Zofii Urbanowskiej.

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Literackiego na opowiadanie fantastyczne:

I.Ustalenia wstępne

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie.
 2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości fantastycznej poprzez nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom.
 3. Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
  2. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  3. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
  4. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II.Zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od 1 marca do 30 września 2019 r.
 2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych – kat. I do 15 lat, kat. II od 16 lat.
 3. Do konkursu przyjmowane są prace:
  1. dotyczące zagadnień związanych z szeroko rozumianą fantastyką: fantasy, science fiction i horror, z własnym oryginalnym światem przedstawionym,
  2. pisane prozą,
  3. przesyłka musi mieć określoną formę: plik w formacie doc, rtf na płycie CD/DVD i wydruk o wymiarach:
   • standardowy margines: 2,5 cm;
   • nagłówek i stopka: 1,5 cm;
   • czcionka: Times New Roman 12;
   • odstępy między wierszami – standardowe (1),
  4. napisane w języku polskim,
  5. dotąd niepublikowane.
 4. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie.
 5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

III.Wysyłanie prac

 1. Przesyłka musi być oznaczona godłem (wybranym słowem) i kategorią (kat. I do lat 15, kat. II od 16 lat), w której startuje praca.
 2. Dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail) oraz podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych muszą znaleźć się w dołączonej do wydruku kopercie, również oznaczonej tym samym  godłem. Są to dane obowiązkowe.  Godło służy anonimowości autora     w procesie decyzyjnym jury konkursowego. Prosimy zatem nie dopisywać danych osobowych w jakimkolwiek miejscu na egzemplarzu opowiadania.
 3. Prace prosimy przesyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin
  z dopiskiem: Opowiadanie fantastyczne.
 4. Uczestnik zgłaszając prace do konkursu oświadcza na piśmie, że posiada pełnię praw autorskich do każdej pracy i wyraża zgodę na publikację prac w celach promocyjnych konkursu,  bez   wynagrodzenia.   Uczestnik   oświadcza,   również,   że   w   związku z wykorzystaniem prac w zakresie określonym niniejszym regulaminem nie będzie wnosił żadnych innych roszczeń z tytułu praw autorskich.
 5. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację przyjęcia warunków regulaminu konkursu. Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac oraz zastrzega sobie prawo wykorzystania ich do publikacji: m.in. w prasie, na stronie internetowej i fanpage’u organizatora oraz portalach regionalnych – bez honorarium.

 

 1. Prace nagrodzone w konkursie zostaną opublikowane w specjalnej publikacji wydanej przez Wydawnictwo Setidava.
 2. Termin nadsyłania prac mija 30 sierpnia 2019 r.

IV.Sposób oceny prac, skład Komisji Konkursowej

 1. Prace oceniane są przez Komisję Konkursową, której skład zostanie ustalony przez organizatora.
 2. Skład Komisji zostanie ogłoszony dnia 1 września 2019 r. na stronie organizatora.
 3. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna i zgodność z tematyką, estetyka pracy, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność.
 4. Proces oceniania prac jest tajny.
 5. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 września 2019 r.

Lokalizacja wydarzenia

Podobne wydarzenia

Podobne w Twojej okolicy

Wyniki wyszukiwania ({[{total}]})

brak wyników wyszukiwania

Newsletter

Zapisano adres do bazy.

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera.