Wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętania ustawień i preferencji użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w Polityce cookies. Jeśli się nie zgadzasz, możesz w swojej przeglądarce wyłączyć zgodę na ich przechowywanie.

{[{category.name}]}

{[{char.name}]} najwięcej organizatorów

Brak miejscowości rozpoczynających się literą: {[{placesFilteredBy}]}

{[{place.name}]}
{[{category.name}]}
{[{tag.name}]}

{[{char.name}]} najwięcej wydarzeń powiat{[{region.name}]}

Brak miejscowości rozpoczynających się literą: {[{placesFilteredBy}]}

{[{place.name}]}
Data
{[{month.name}]}
{[{day.name}]} {[{day.day}]}
« wcześniejsze daty dalsze daty »
{[{category.name}]} {[{tag.name}]} {[{place.name}]} {[{date.date_from}]} - {[{date.date_to}]} wyczyść

„Moja Wielkopolska oczami osób z niepełnosprawnością intelektualną” – konkurs fotograficzny

Organizatorzy:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

Kiedy:

11.02.2019 - 30.06.2019

Gdzie: ul. Bolesława Prusa 3
60-819 Poznań

Data publikacji: 2019-02-14 12:54:56

Kategoria

Fotografia Konkursy

Tagi

konkurs fotograficzny

dodaj do kalendarza Google Calendar Outlook drukuj

Konkurs fotograficzny dla niepełnosprawnych „Moja Wielkopolska oczami osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

ORGANIZATOR:  Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

 

Regulamin

1.  Konkurs adresowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną rekrutujących się z wielkopolskich ośrodków terapeutycznych.

2.  Do konkursu dopuszcza się zdjęcia:

a).  w formie cyfrowej o  rozdzielczości - 300 dpi, długość krótszego  boku: co najmniej 20 cm (2600px), maksymalna wielkość pliku – 20 MB. Technika prac dowolna, za wyjątkiem fotografii powstałych w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej. Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp. oraz korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie); 

Nie będą akceptowane prace z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej. Zdjęcia należy zgłaszać wysyłając je na adres email : foto@wbp.poznan.pl, do zgłoszenia należy dołączyć plik Worda zawierający kartę zgłoszenia oraz skan tego (podpisanego) dokumentu.  Każdy autor może zgłosić zdjęcia osobiście lub za pośrednictwem swojego ośrodka terapeutycznego. Ośrodki terapeutyczne zgłaszając grupowo zdjęcia  swoich podopiecznych mogą przesłać je na płycie CD przy czym każdy autor swoje zdjęcia powinien mieć w osobnym folderze.

b).  W konkursie mogą wziąć udział również fotografie wykonane w technologii analogowej (na papierze). Zdjęcia powinny być podpisane godłem (i tytułem), a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy umieścić kartę zgłoszenia

3.  Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu  maksymalnie 10 zdjęć pojedynczych oraz  maksymalnie 3 zestawy. Zestawy powinny  liczyć od 3 do 9 zdjęć. Jury ma prawo ingerencji w układ i ilość zdjęć w zestawie.

4.  Ostateczny termin dostarczenia prac do organizatora –30.06. 2019 r.

5.  Zdjęcia oceni profesjonalne Jury. Posiedzenie Jury odbędzie się  do 15.07.2019

6.  Autorzy najlepszych  zdjęć otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe. Łączna pula nagród wynosi 5000 zł. O podziale nagród decyduje Jury.

7.  Dyplomy honorowe. i specjalne podziękowania otrzymają ośrodki terapeutyczne  laureatów i ich opiekunowie

8.  Wyniki pracy Jury  zostaną bezzwłocznie po jej zakończeniu opublikowane na stronie internetowej  organizatora.

9.  Nagrody zostaną  wręczone podczas otwarcia pokonkursowej  wystawy  we wrześniu br. Wystawa będzie następnie prezentowana w ramach Objazdowej Galerii  Wielkopolskiej Fotografii w domach kultury i bibliotekach woj. wielkopolskiego.

uwaga! Zakwalifikowane do wystawy zdjęcia cyfrowe zostaną wydrukowane przez organizatora.

10. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną zarchiwizowane w bazie zdjęć dokumentujących życie Wielkopolski, a ich ewentualne wykorzystanie do innych celów niż promocja konkursu, będzie możliwe z  zachowaniem pełni praw autorskich.

11.  Dodatkowych informacji udziela Władysław Nielipiński tel 061 6640867 

Adres organizatora: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
ul. Prusa 3, 60-819 Poznań.

Więcej>>>

 

Lokalizacja wydarzenia

Podobne wydarzenia

Podobne w Twojej okolicy

Wyniki wyszukiwania ({[{total}]})

brak wyników wyszukiwania

Newsletter

Zapisano adres do bazy.

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do newslettera.